Perfect Facebook Like Box Sidebar

Możesz rozpocząć kurs, jeśli:

  • masz ukończony odpowiedni wiek (min. 17 lat i 9 miesięcy)
  • posiadasz aktualne orzeczenie lekarskie uprawniające do kierowania pojazdami